fbpx

room info – tv – phone – net

Telefon/Telephone   

Instrucţiuni de folosire

Pentru recepţie – formaţi 100

Pentru convorbiri în interiorul hotelului: – Formaţi numărul camerei

Pentru convorbiri în afara hotelului: – Ridicaţi receptorul, formaţi 0 şi aşteptaţi tonul; / Formaţi numărul de telefon; / In cazul apelurilor internaţionale şi naţionale nu uitaţi să formaţi şi prefixul ţării, respectiv al judeţului;

Convorbirile se taxează în funcţie de durată, zonă şi reţea.

Instructions

Front-desk – dial 100

Making phone calls inside the hotel:

– for another room – dial the room’s number.

Making phone calls outside the hotel: – Pick up the receiver, dial  0 and wait for the dial sound; / Dial the number; / For international or national calls don’t forget to dial the country’s/county’s code;

Phone calls are being charged depending on duration, area and network.

Internet

Clienţii şi vizitatorii noştri au acces gratuit la internet prin intermediul reţelei wireless: SSID – “Hotel Cardinal”. Parola de care aveţi nevoie pentru conectare vă va fi comunicată de la recepţie

Insă dacă doriţi să navigaţi la viteze mai mari decât cele oferite de standardul wireless, vă rugăm să contactaţi recepţia pentru a facilita conectarea la reţea prin fir (100Mbs).

Our clients and visitors have free access to the internet through the wireless network: SSID – “Hotel Cardinal”. Ask for the password at the front desk.

However if you wish to navigate at a higher speed than the one provided by the wireless standard, please contact the front-desk to help you connect to the network by wire (100Mbs).

Televiziune

Grila posturilor TV poate fi accesata pe –

TV channels list can be found at –

www.digiromania.ro